صالحات

آمارها از نسبت میان تعداد دختران و پسران مجرد چه می گویند؟ (1)

بسم الله الرحمن الرحیم

و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم

این مطلب تکمله‌ایست بر بخش سوم مطلب سلب حق ازدواج از زنان.

در این مدت و پس از سرشماری سال 1395، آمارهای متعددی از تعداد کل دختران و پسران مجرد منتشر شد که موجب سؤالات متعددی در این زمینه گشت. هدف این نوشتار بررسی مضیقه ازدواج در ایران و مروری بر آمارها و نتیجه‌گیری کلی از آن‌ها برای ارائه راهکارهای واقعی و کارآمد است.

.

برای این تحلیل، سه دسته آمار را در نظر می‌گیریم. آمار سال 1385، آمار سال 1390 و آمار سال 1395

 وضعیت مضیقه ازدواج در ایران از آمار سرشماری سال 85 دغدغه تحلیل گران جمعیت شد. مضیقه ازدواج به حالتی می‌گویند که تناسب تعداد دختران و پسران در سن ازدواج به هم بریزد و تعداد دختران یا پسران، بیشتر از جنس دیگر باشد.

.

«آمار 1385» و تحلیل‌های مرتبط با آن

در این سال جمعیت شناسان این تحلیل را ارائه دادند:

«نتایج محاسبه مضیقه ازدواج نشان می‌دهد تا سال 1390، تقریباً مضیقه یا تنگنای ازدواج برای دختران وجود دارد و در دهه 1390 این تنگنا برای پسران خواهد بود» منبع

این عبارت بیانگر وضعیت مضیقه ازدواج دختران دهه شصت، به‌ویژه متولدین سال 1360 تا 1365 است. یعنی تعداد دختران این دهه بیش از پسران است.

نکته حائز اهمیت دیگر مبتنی بر تحلیل بالا این است که از سال 90 به بعد مضیقه ازدواج برای پسران پیش خواهد آمد. یعنی پسران متولد دهه هفتاد.*

اما آیا این به این معنی است  که برای دختران دهه شصت پسری اضافه‌شده یا می‌شود که امکان ازدواج برایشان فراهم می‌شود؟! که مضیقه ازدواج می‌شود دغدغه پسران دهه هفتاد؟

پاسخ این هست که خیر. تغییرات هرم سنی و جمعیتی چنین شرایطی را ایجاب می‌کند و پسران با سن کمتر وارد آمار می‌شوند که تعداد پسران در نسبت با دختران در دهه نود به بعد بیشتر می‌شود.

.

اساساً چرا ما با مضیقه ازدواج مواجه شدیم؟

پاسخ ساده است:

1-به دلیل تغییرات هرم سنی و پیک جمعیت در دهه شصت، خصوصاً در سال 1365.

2-علت دیگر هم ازدواج با اختلاف سنی متوسط شش سال یا بیشتر در کشور. مثلاً یک پسر متولد 1365 که در سال پیک جمعی متولدشده بر اساس الگوی اختلاف سنی موجود، با دختر متولد  1370 یا 1371 ازدواج‌کرده است. افرادی هم که ازدواج‌کرده‌اند عملاً قابل‌برگشت نیستند که توصیه کنیم به هم‌سن‌گزینی و... این گروه از پسران متأهل که همسرانی با این اختلاف سن انتخاب کرده‌اند از انتخاب دختران این دهه حذف شدند.

.

اما ادامه این تحلیل:

«نسبت جمعیت هرگز ازدواج‌نکرده­ در گروه‌های سنی مختلف برحسب مناطق شهری و روستایی متفاوت است. این نسبت برای مردان در تمام گروه­های سنی در مناطق شهری بیشتر از مناطق روستایی است. اما برای زنان در گروه سنی 24-20 ساله به دلیل پایین بودن سن ازدواج دختران در مناطق روستایی و به تأخیر انداختن سن ازدواج در مناطق شهری، نسبت جمعیت ازدواج‌نکرده­ در مناطق شهری بیشتر از مناطق روستایی است. در گروه­های سنی 29-25، 34-30 و 39-35 ساله، نسبت جمعیتِ ازدواج‌نکرده­ در مناطق روستایی بیشتر از مناطق شهری است که دلیل اصلی آن تنگنای ازدواج برای دختران می­باشد که در مناطق روستایی بیشتر از مناطق شهری است. جمعیت ازدواج‌نکرده در دو گروه سنی 34-30 و 39-35، بیشتر از تنگنای ازدواج ناشی می­شود تا تأخیر ازدواج. به‌طورکلی، از این جدول، هم به تأخیر ازدواج و هم به تنگنای ازدواج در مـورد جمعیت ایران می­توان رسید. در مورد تنگنای ازدواج برای دختران مناطق روستایی می­توان به عامل مهاجرت اشاره نمود؛ زیرا معمولاً در مـناطق روسـتاییِ مهاجر فرست، نیروی کار جوانِ مرد وجود دارد و این منجر به عدم تعادل در نسبت جنسی در گروه­های سنی ازدواج می‌شود که درنهایت، تنگنای ازدواج برای دختران در مناطق روستایی مهاجر فرست را به همراه دارد. این تغییرات نشان می‌دهد که عوامل مؤثر بر کاهش نسبت ازدواج، اثر بیشتری بر زنان، به‌ویژه در جامعه روستایی، داشته است. تحولات سرعتِ عدم ازدواج در جامعه شهری کمتر از جامعه روستایی است.»

به این نکته بیش‌ازپیش دقت کنید:

«معمولاً برای بررسی مضیقه ازدواج، از شاخص نسبت جنسی در گروه­های سنی در سن ازدواج استفاده می­شود و عدم تعادل در نسبت جنسی به‌عنوان مضیقه ازدواج برای یک جنس در نظر گرفته می­شود. لذا برای محاسبه نسبت جنسی، جمعیت یک سن یا گروه سنی از مردان را بر جمعیت همان سن یا گروه سنی از جمعیت زنان و یا بسته به میانگین تفاوت سنی زوجین در هر جامعه، بر جمعیت زنان چند سال پایین­تر یا یک گروه سنی پایین­تر، تقسیم می­کنند. شاخص نسبت جنسی برای بررسی مضیقه ازدواج را می­توان هم به تفکیک گروه­های سنی یا سنین منفرد و هم برای کل جمعیت در سن ازدواج محاسبه نمود.»

معمولاً برای بررسی مضیقه ازدواج از شاخص نسبت جنسی در گروه­های سنی‌ای که در سن ازدواج قرار دارند، استفاده می­شود و عدم تعادل در نسبت جنسی به‌عنوان مضیقه ازدواج برای یک جنس در نظر گرفته می­شود. این یعنی، در نظر گرفتن نسبت کل زنان و مردان مجرد برای فهم این‌که تعداد زنان بیشتر یا کمتر هست معیار بررسی مسئله مضیقه ازدواج نیست. بلکه معیار در این بررسی،  گروه‌های سنی در سن ازدواج هست. مثلاً گروه سنی پسران 25 تا 30 ساله که مناسب دختران 20 تا 25 ساله هستند و تعداد دختران و پسران و نسبت آن‌ها در این گروه سنی.

.

برای واضح شدن مسئله، با مثال چند عدد فرضی موضوع را روشن‌تر می‌کنیم.

1-اعداد فرضی در آمارگیری سال 1385

فرض می‌کنیم که تعداد جمعیت کل پسران مجرد در سن ازدواج  در یک جامعه‌ای 1000 نفر هست و تعداد کل دختران مجرد در سن ازدواج در این جامعه 1200 نفر هست.

اینجا با نگاه اولیه وضعیت معلوم هست. تعداد دختران بیش از پسران هست. و دختران با کمبود همسر مواجه‌اند.

اما آیا واقعاً همین‌طور است؟

.

2-سراغ آمار پنج سال بعد می‌رویم. یعنی 1390.

تعداد کل پسران در سن ازدواج 1200 نفر

تعداد دختران در سن ازدواج 1100 نفر

با نگاه اولیه به نظر می‌رسد شرایط بهبودیافته و دختران با مضیقه ازدواج کمتری مواجه‌اند و از شدت مضیقه ازدواج کم شده.

 .

3-به آخرین آمار نگاه می‌کنیم تعداد پسران 1300 نفر و دختران 1000 نفر

با نگاه سطحی به این آمار می‌گوییم دختران دیگر مشکلی برای ازدواج ندارند چون تعداد پسران بیشتر از دختران است و برای همه شوهر هست.

اما واقعیت چیست؟ در این آمارها چه اتفاقی افتاده است؟

تعداد پسران زیاد شده است؟ تعداد دختران کمتر شده است؟

آن دخترهایی که در مضیقه ازدواج بودند ازدواج کردند یا...؟

پاسخ این است، تعداد پسران زیاد شده. اما چگونه؟

مبنای عمده آمارهای مرکز آمار ایران «همه افراد در سن ازدواج هست» از یک محدوده سنی خاصی به بالا. در آمارهای رسمی ایران، آمار از پسران و دختران 10 سال به بالا محاسبه می‌شوند. یعنی دختر و پسر 10سال به بالا هم که متولد 1385 هستند و الآن 10 یا 11 ساله هستند، در جمعیت آمار مجردان در نظر گرفته می‌شوند. به همین دلیل کل آمار پسران بدون همسر و هرگز ازدواج‌نکرده در آمار سال 1390 و 1395 بیشتر شدند.

اما بگذارید با مثال‌های فرضی بیان شده، در آمارها دقیق‌تر شویم. با عدد مفروضی که عرض کردیم در سال 85 تعداد 1000 دختر و 1200 پسر. جمعیت کل پسران مجرد و کل دختران مجرد.

مبتنی بر این مفروضات، کل دختران 20 تا 25 سال در این آمار 500 نفرند و پسران مناسب ازدواج با این گروه سنی از دختران، 300 نفر. واضح است که با این فرض برای دختران مضیقه ازدواج وجود دارد. (دختران دهه شصت)

در آمار مفروض ما در سال 90،  1200 پسر و 1100 دختر کل جمعیت آماری مجردان است. به نظر می‌رسد شرایط دختران بهتر شده است. اما با نگاه دقیق‌تر، بهتر نشده. چون همان گروه سنی که در سال 85، 20 تا 25 ساله بودند، الآن شدند  25 تا 30 ساله. و گروه پسرهای مناسب ازدواج برای این‌ها شدند 30 تا 35 ساله. به تعداد این‌ها در آمار جدید کم یا اضافه نشده. در فرض ما تعداد 500 دختر و 300 پسر بودند. الآن نسبت تقریباً چیزی شده شبیه به این، 400 دختر و 250 پسر. چرا آمار تغییر کرده است و شدت کاهش تعداد پسران بیش از دختران بوده؟ چون آن تعداد ازدواج کردند و 50 پسر هم با اختلاف سنی بیش از 5 سال با گروه سنی دوره بعد ازدواج کردند.

در آمار مفروض سال 95، تعداد کل مجردان،  1300 پسر و 1000 دختر. به‌ظاهر دیگر اصلاً مشکل بدون همسر بودن دختران باقی نیست. اما واقعیت این هست که به  تعداد گروهی از دختران و پسرانی که سال 1385 و 1390 در مضیقه ازدواج بودند کم یا اضافه نشده است. اگر در آمار مفروض ما تعداد 400 دختر و 250 پسر مجرد بودند. الآن با ازدواج تعدادی از این‌ها، نسبت تقریبی‌شان شده چیزی بین 250 دختر و 100 پسر. با ترویج هم‌سن‌گزینی میان دهه شصتی‌ها و ازدواج پسران کوچک‌تر با دختران بزرگ‌تر، کمی این نسبت بهتر شده. اما با یک جمع و تفریق ساده همچنان برای 150 نفر از این دخترها در گروه سنی مناسب خودشان پسر مجردی وجود ندارد. چون با گذشت سال‌ها از تعداد این گروه سنی کم یا زیاد نمی‌شود بلکه به گروه‌های سنی دیگر مناسب سن ازدواج اضافه می‌شود. مانند اتفاقی که در سال 95 افتاد.

.

در مطلب آینده مجدداً به بررسی آمارهای واقعی می‌پردازیم.


* عملا مفهوم مضیقه ازدواج برای پسران مفهوم ندارد. به دلیل این که این گروه از پسران با دخترانی با فاصله سنی بیش از پنج سال ازدواج خواهند کرد.

۲ ۰
لوسی می
۱۶ مهر ۱۷:۲۰
خب حالا حساب کن که مایی که تو این مشکل جمعیت زیاد بزرگ شدیم و سر هرچیزی با هم رقابت کردیم و جنگیدیم و مسابقه دادیم حتی تو ازدواج، حالا خود ما باید به فکر مبادا کمبود جمعیت نسل بعد و پیر شدن جمعیت کشور هم باشیم! این ظلمی است آشکار! نمیدونم چطور روشون میشه از ما بخوان! :|

پاسخ :

همه نسل ها امتحان ویژه خودشان را دارند.
نسل کم جمعیت دهه سی و چهل مشکلات زمان و انقلاب. نسل بعد دفاع مقدس. نسل ما هم امتحانش این است.
زندگی بدون امتحان برای هیچ نسلی نبوده و نخواهد بود.
لوسی می
۱۶ مهر ۱۷:۳۷
البته قبول داری که نسل ما همه ی امتحان ها رو با هم داره پس میده! :|
این اسمش امتحان نیست این اسمش بی درایتیه!

پاسخ :

حساب کتاب عالم در نزد خدا محفوظ هم. این بی درایتی ها بی پاسخ نمی مونه. خدا عدل هست.
همه چیز بعد از ظهور درست میشه ان شاﺀالله ✅

اما مسئله من نقش ما در مواجهه با مشکلات هست.
بر فرض مقصر مشخص شد. وظیفه ما چبه؟
لوسی می
۱۶ مهر ۱۷:۵۱
یعنی میگید ما باید خطای مقصر رو جبران کنیم؟ اونم وقتی که مقصرها برای جبران خطاشون تلاشی  نمیکنند و به شعار متوسل هستند و حمایتی نمیکنند؟ در حالی که اون زمان برای خطا کردن کلی هزینه ها کردند و حمایتها از طرح خطاشون انجام دادند!

پاسخ :

ارجاع میدم شمارو به پست یکی مونده به آخر خودتون و پاسخ هاش

خطای خطاکار مانعی برای انجام وظیفه نیست.
ما باید ببینیم نقشمون در رابطه با ظهور و رضایت امام زمان چی هست.

بگذارید مثال بزنم. تصور کنید فردی تصادف می کنه آسیب جدی می بیته و مقصر فرار می کنه.
این فرد دو را برای مواجهه با مشکل داره.
به دنبال مقصر گشتن یک راه هست
راه دوم و راه درست کنار آمدن با مشکل و ادامه دادن زنذگی به بهترین نحو هست با تمام محدودیت هایی که بر خلاف میلش ایجاد شدند.

شهروند
۱۷ مهر ۱۱:۴۷
به یک واقعیت توجه نشده
بعضی از دختران و پسران ایرانی با دختران و پسران غیر ایرانی ازدواج می کنند به احتمال خیلی زیاد در آینده نزدیک و دور تعداد افزایش خواهد داشت

پاسخ :

به اندازه یک میلیون ازدواج؟!
حرفتان غیر عقلانی و رؤیایی است. در خارج از ایران مجموعا چند مرد شیعه داریم که با دختران سی سال به بالای ما ازدواج کنند؟!

فعلا که روند بالعکس است، آقایان تشریف می برند خارج از کشور و با همسر غیر ایرانی ازدواج می کنند.
شهروند
۱۷ مهر ۱۱:۴۸
به این نکته توجه نشده : حضور مهاجران خارجی در ایران و ازدواج آنها با ایرانی ها
شهروند
۱۷ مهر ۱۱:۵۰
حتی جالب هست بدانید توریستهای خارجی که به ایران می آیند بعضی از آنها هم با ایرانی ها ازدواج خواهند کرد حتی اگر اقامت در ایران نگیرند
شهروند
۱۷ مهر ۱۸:۴۳
در حرم امام رضا علیه السلام با دختر خانمی صحبت کردم که گفت او شیعه ایرانی است و همسرش یک سنی است یادم نیست تابعیت شوهرش چی بود اما برای تعدادی از دختران شیعه در ایران هم این اتفاق داره می افته 

پاسخ :

چنین وضعیتی مطلوب ما نیست برای دختران شیعه

دختران شیعه باید با هم کفوهای مؤمن خود در شیعیان ازدواج کنند.
این راهکارهای تخیلی و غیر معقول مشکل دختران نجیب و با حیای ما را حل نمی کند.
شهروند
۱۷ مهر ۱۸:۴۷
جالبه اون خانم می گفت در شهر اونها خیلی ها هستند که چنین نوع ازدواج هایی دارند حتی در محله خود ما هم چنین مواردی هست
همچنین مواردی این چنینی هم پیش خواهد آمد یک آقای شیعه ایرانی با یک خانم مسلمان پاکستانی ارتباط داشت حالا مذهب اون خانم چی بود نمی دانم و جالبه اون آقا به خانواده شان گفته بود حاضر نیست با دختر ایرانی ازدواج کند چنین مواردی هم اضافه خواهد شد در آینده

پاسخ :

دقیقا مشکل ما وجود چنین مردانی با این تصورات اشتباه است.
این مردان لیاقت دختران پاکدامن و عفیف هم وطنشان را ندارند.
شهروند
۱۷ مهر ۱۸:۵۵
یک پدیده جدیدی هم که در آینده بیشتر شاهد آن خواهیم بود و الان به آن توجه نمی شه اینکه :
دختران بعضی از دختران شیعه ایرانی حاضر هستند با مردان شیعه لبنانی ازدواج کنند و یا بلعکس و یا خیلی از مردان شیعه عراقی حاضر هستند با دختران شیعه یا سنی ایرانی ازدواج کنند این آمادگی ها هست و اتفاقا در محله ما مواردی هست که خانم و آقای ایرانی با خانم و آقای عراقی ازدواج کرده اند و یا بلعکس
اتفاق در آینده مسلمانان یمن و بحرین و ترکیه هم اضافه خواهد شد چرا ؟ بخاطر سفرهای متعددی که ایرانی ها به این سرزمین ها دارند بخصوص ترکیه
اخیرا بعضی از مردان مطلقه شیعه ایرانی حاضر هستند با دختران یا زنان ترکیه ای ازدواج کنند این چنین پیوندهایی پیش آمده و بیشتر خواهد شد . کاملا زمینه هاش از نظر فرهنگی و فکری دوست و دشمن فراهم شده عرض کردم بیشتر برمی گرده به سفرهای متعدد بعضی از ایرانی ها به این سرزمین ها
اتفاق یکی از مشکلاتی که دولت یازدهم و دوازدهم خیلی با آن درگیر شد بحث ازدواج و تابعیت همسران بود که در این 5 سال گذشت هخیلی بحث داغی بود
حالا من ازدواج ایرانی با اروپایی ها و آمریکایی ها رو مطرح نکردم که اون ضریب بسیار بیشتری دارد با خیلی ها صحبت کردم که بستگانشان در این کشورها ازدواج کردنه بودند و مشکل تابعیت داشتند که دولت یازدهم خیلی براشون کار کرده بود

پاسخ :

لطفا این تصورات و تفکرات تخیلی و غیر معقول را برای خودتان نگه دارید.
آن مردان مناسب همسری برای دختران کشور خودشان هستند نه کشوران دیگر

بر فرض که تخیلات شما عملی شد. نیاز چند درصد از یک میلیون دختر ما برطرف خواهد شد؟!!

مسئله بنده ارائه راهکارهای واقعی و عملی برای حل مشکل ازدواج این دختران است. نه پیش بینی هایی که ممکن است در آینده رخ بدهند یا ندهند.
شهروند
۱۷ مهر ۱۸:۵۹
یک نکته جالب هم بدانید بعضی از آقایان شیعه ایرانی با بعضی از خانمهای افغانی هم ازدواج کرده اند موارد اینگونه بیشتر هم خواهد شد چون زنان افغانی بسیار علاقه دارند با مرد ایرانی ازدواج کنند و تابعیت دائم بگیرند و جالبه بدانید در حال کسب مهارتهای زندگی هستند و کسب شغل و تحصیل هستند و این خانمها اگر بیشتر رشد کنند می توانند برخی از آقایان سنی و شیعه ایرانی را دلبری کنند این موارد هم اضافه خواهد شد

پاسخ :

مطالبی که شما می فرمایید نه تنها جالب نیست بلکه ناراحت کننده و تأسف آور است و حکایت از فجایع بیشتر دارد.
شهروند
۱۷ مهر ۱۹:۰۲
می دانید در آمریکا بیش از 5 میلیون نفر ایرانی زندگی می کنند که در طول 10 سال اخیر هم افزایش داشته هم به جهت فرزند آوری هم بجهت مهاجرتهایی که افزایش داشته و می دانید دولت یازدهم مشکل تابعیت این مهارجان را حل کرد تعداد بسیار زیادی از اینها و فرزندانشان قبلا امکان تابعیت نداشتند یعنی جزو ایرانی ها بحساب نمی آمدند شناسنامه ایرانی اینها را دولت درست کرده دوتابعیتی هستند حالا آیا این گروه در آخری سرشماری به حساب آمده بودند یا خیر نمی دانم اما یک داستانی هم این گروه دارند

پاسخ :

ارتباط نظرات شما را با مطالب این پست درک نمی کنم.
لطفا دیدگاه هایتان برای خودتان نگه دارید!
شهروند
۱۷ مهر ۱۹:۰۶
و یک نکته بسیار بسیار مهم که در بحث ازدواج گروه های سنی به آن توجه نشده است موضوع تازه مسلمانان کشورهای اروپایی و آمریکایی و آسیایی هست . یکی از دوستان خودم خانم فرانسوی ای هست که کاتولیک بوده و شیعه شده و با یک دانشجوی شیعه ایرانی ازدواج کرده تقریبا 20 سال هست
این هم برای خودش یک پروژه بزرگی خواهد شد در سالهای آینده بخصوص بعد از نامه امام خامنه ای به جوانان اروپا و آمریکا که این موج به سمت ایرانیها بیشتر خواهد شد و حتما پیوندهایی شکل خواهد گرفت

پاسخ :

خدا نگهدار شما
شهروند
۱۷ مهر ۱۹:۰۹
اگر این نکات را نمی پسندید منتشر نکنید صرفا مطرح شد برای اینکه بگم اون گروه های سنی ای در مطلب شما آمده براحتی قابل تغییرات زیاد خواهد بود در آینده نزدیک نه دور

پاسخ :

ما در حال صحبت در مورد واقعیات اکثر و عموم جامعه ایرانی هستیم نه برخی خواص.
مسئله من دختر روستایی بالای سی سالی است که پسران آن روستا به شهر مهاجرت کردند و پسری نیست که با آن ازدواج کنند.
مسئله من تمام دختران ایران است. نه یک گروه و قشر خاص.

آمار ارائه شده برای یک میلیون دختر در صورتی است که همه پسران با گروه سنی مناسب خودشان ازدواج کنند یا همسن گزینی داشته باشند. در غیر این صورت آمار خیلی بیش از یک میلیون هست.
اضافه کنید پسرانی که مسئولیت ازدواج را نمی پذیرند و عملا ازدواج نخواهند کرد و...


شهروند
۱۷ مهر ۱۹:۱۶
مواردی که گفتم تخیلی نبود خودم با چنین افرادی صحبت کرده ام مشاهدات خودم را گفتم
یک دلیل عرض ام این بود که برای اون دختران مجرد ایرانی احتمالا هم مشکل بیشتر می شود اون زمانی که پسرهای ایرانی با دختران غیر ایرانی ازدواج خواهند کرد و از طرفی امکان دارد این دختران مجرد ازدواج کنند اما با پسرهای غیرایرانی اینگونه هم مشکل هم ایجاد می شه هم امکان حل شدن دارد
این حرف ها چیش عجیب بود در کل یعنی برای حل ازدواج مجردها امکان ازدواج با غیرایرانی را هم می توان در نظر گرفت یعنی امکان هست دختر مجرد شیعه ایرانی با پسر مجرد شیعه غیرایرانی هم ازدواج کند این عجیب نیست !!!!

پاسخ :

به همین دلیل عرض کردم مواردی که گفتید تأسف برانگیز بودند و بنده مایل نیستم تراژدی ماجرا برای دختران بیش از این شود.
شهروند
۱۷ مهر ۱۹:۲۴
ببخشید من هم دارم واقعیات را می گویم و در مورد برخی از شهرهای داخل همین کشور خوب اونا هم جزو مردم این کشور هستند دیگه تخیلی نمی شه که _ دارم در مورد یک شهر کوچک که روستا نیست در اطراف شهر شیراز صحبت می کنم که تعداد زیادی از دختران شیعه آن با پسرهای سنی اهل امارات ازدواج کرده اند حالا این پسرهای اماراتی مثلا یک رگه هایشان به ایرانی ها هم وصل می شود مثلا از بستگانشان. اما تابعیت امارات دارند . خوب یک یکی از شهرها هست نمی شه قشر خاص
مثلا کرمان مثلا ترکهای تبریز به جهت همجواری با ترکیه در بین این مردم داره اتفاق می افته مثلا دختران و پسران کرد ایرانی با عراقی ها که حداقل 80 هزار نفر ایرانی زن و مرد با زن و مرد کرد عراقی ازدواج کرده اند این تعداد ها کمه !!! یا قشر خاص !!!
حالا بگذریم که در تهران هم عرض کردم کلی این تغییرات داره اتفاق می افته مثلا دختر سن بالا شیعه که با تاجری شیعه عراقی ازدواج کرده این امکانش هست
می گم دختران سن بالا امکان ازدواج با غیرایرانی هم دارند حالا ما چه خوشمان بیاید یا نیاید مردم ما به این سمت دارن می روند

پاسخ :

غرض بنده حرکت از وضع موجود به مطلوب است.
مطالبی که شما گفتید ممکن هست، اما مطلوب نیست.
لطفا منبع آمارتان از ازدواج دختران شیعه با مردان سنی اماراتی و ازدواج هشتاد هزار زن و مرد ایرانی با کردهای عراق را هم ارائه کنید.

شهروند
۱۷ مهر ۱۹:۲۸
فقط می خواستم از این زاویه هم به موضوعی که در مقاله مطرح شده بود توجه بشود نه اینکه تخیلاتی را گفته باشم . تصور کردم نویسنده مقاله شاید دوست داشته باشد تجربیات دیگران و برخی واقعیتهای دیگر را هم که ممکن هست خودش توجه نکرده باشد آنها را بداند نمی داستم اینقدر دانستن واقعیتهای دیگر تخیلی تصور می شود و موجی ناراحتی ان شاءالله مطرح نخواهم کرد دیگر. خدانگهدار.

پاسخ :

بنده در این باره در نقد مستند خوان هشتم در وبلاگ دیگرم نوشتم. بی اطلاع نیستم

با سپاس از همراهی شما
شهروند
۱۷ مهر ۲۰:۴۶
مرتضی عبادی: آمار قطعی از تعداد دقیق ایرانیان مقیم در اقلیم کردستان عراق وجود ندارد ولی مقامات اقلیم تعداد ایرانیان مقیم در قبل از حملات تروریستی داعش و بحران مالی اقلیم را حدود هفتاد تا صد هزار نفر تخمین می زدند که این تعداد با توجه به موارد فوق کاهش یافت. ...
....

مرتضی عبادی:
ایرانیان مقیم در شمال عراق را به طور کلی می توان به چهار دسته ی کلی تقسیم کرد: 
اول: ایرانیانی که به دلایل مختلف از اوائل انقلاب و شروع جنگ تحمیلی صدام علیه ایران به عراق عزیمت و در آن کشور سکونت یافتند. این عده ضمن حفظ تابعیت خود تابعیت عراقی را تحصیل نکرده فلذا عدم اعتبار مدارک قدیمی و یا مفقودی آن موجب شد خود و فرزندانشان فاقد مدارک معتبر ایرانی باشند.
دوم: زنان ایرانی که با ازدواج با مرد عراقی به موطن همسر عزیمت و در عراق سکونت یافتند.
سوم: ایرانیانی که به دلیل اشتغال در شمال عراق اقامت کردند.
چهارم: خانم های عراقی که به ازدواج مرد ایرانی در آمدند.
http://yon.ir/ia9wW

زنان در شهری در اطراف شیراز با مردان اماراتی ازدواج کرده اند یک آماری بود که شورای فرهنگی اجتماعی زنان حدود سال 88 - 89 بدست آورده بود اما انتشار عمومی ندادند


پاسخ :

متشکرم

بنده تصور کردم آمار شما برای مهاجرت های اخیر هست. این آمار تغییری در گروه سنی که در مضیقه ازدواج قرار دارند ایجاد نمی کند
شهروند
۱۷ مهر ۲۰:۵۶
جوانان ایرانی که با افغانی ها ازدواج می کنند
http://yon.ir/w60fk
حنانه ۳۲ ساله تبعه افغانستان می‌گوید: خیلی از مردم فکر می‌کنند، مردهای ایرانی به این دلیل به ما روی می‌آورند، که ما آسانتر می‌گیریم، یا با مهریه کم سرو ته قضیه را هم می‌آوریم اما خلاف این موضوع مطرح است، مهریه من ۸۰۰ تا سکه است و خیلی سفت و محکم گرفتم.تمایل زنان ایرانی به مردان خارجی
http://yon.ir/DL0Zz


بسم الله الرحمن الرحیم
ان شاءالله در اینجا به عنوان
«کرسی آزاداندیشی مجازی زن و خانواده»
دیدگاه هایم را در باب موضوعات مختلف پیرامون زنان با تمرکز بر تعریف و تبیین جایگاه و نقش زن و خانواده در اسلام و قرآن خواهم نوشت.
مشی کلی این وبلاگ نگاه منصفانه و واقع بینانه در قضاوت بین آراء گوناگون و متنوع صادر شده از متفکران و نظریه پردازان شرقی و غربی است، لذا جهت گیری های فمینیستی و امثالهم در اینجا اعتباری ندارند.
مطالب مندرج در این وبلاگ نتیجه سال ها مطالعه و برآیند آموخته های بنده است که در جهت منویات امام خامنه ای آن ها را به اشتراک میگذارم. طبیعتا نظراتم نه نظری نهایی و جامع است و نه بدون اشکال. فقط فتح بابی است برای جور دیگر نگریستن به جنس «زن».
نظرات در این وبلاگ باز است و همه ی نظرات موافق و مخالف به شرط عدم توهین محترمند و فقط نظرات حاوی توهین حذف خواهند شد.

لازم به ذکر است هر گونه کپی برداری یا نشر مطالب وبلاگ «صالحات» منوط به اجازه نویسنده ی وبلاگ است.
پیوند ها
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان