صالحات

چرایی فمینیسم 1

بسم الله النور

برای فهم چرایی به وجود آمدن فمینیسم باید نگاهی به تاریخ و جایگاه زن غربی در قرن 18 و 19 بیاندازیم.

در بیان تاریخ این گونه آمده است که جایگاه زنان در قرن 18 و تا نیمه قرن 19 شبیه جایگاه بردگان بوده است و نسبت به مردان هیچ اختیاری نداشتند. زن در آن زمان به طور کامل به مردان نزدیکش از جمله پدرو برادر و پس از ازدواج  به همسرش وابسته بوده است.

زن در آن زمان ارث نمی برده و حق مالکیت نداشته است و اگر مالی داشته پس از ازدواج متعلق به شوهرش بود. زن در آن زمان اگر کار هم می کرد، می بایست دستمزدش را به همسرش می داد.

بسم الله الرحمن الرحیم
ان شاءالله در اینجا به عنوان
«کرسی آزاداندیشی مجازی زن و خانواده»
دیدگاه هایم را در باب موضوعات مختلف پیرامون زنان با تمرکز بر تعریف و تبیین جایگاه و نقش زن و خانواده در اسلام و قرآن خواهم نوشت.
مشی کلی این وبلاگ نگاه منصفانه و واقع بینانه در قضاوت بین آراء گوناگون و متنوع صادر شده از متفکران و نظریه پردازان شرقی و غربی است، لذا جهت گیری های فمینیستی و امثالهم در اینجا اعتباری ندارند.
مطالب مندرج در این وبلاگ نتیجه سال ها مطالعه و برآیند آموخته های بنده است که در جهت منویات امام خامنه ای آن ها را به اشتراک میگذارم. طبیعتا نظراتم نه نظری نهایی و جامع است و نه بدون اشکال. فقط فتح بابی است برای جور دیگر نگریستن به جنس «زن».
نظرات در این وبلاگ باز است و همه ی نظرات موافق و مخالف به شرط عدم توهین محترمند و فقط نظرات حاوی توهین حذف خواهند شد.

لازم به ذکر است هر گونه کپی برداری یا نشر مطالب وبلاگ «صالحات» منوط به اجازه نویسنده ی وبلاگ است.
پیوندها
Designed By Erfan Powered by Bayan